ADRESA:
Avenija Dubrava 149
10040 Zagreb - Dubrava
HRVATSKA
KONTAKT:
E-mail: ekowatt@ekowatt.hr
Telefon: +385 1 2929 992
Telefon: +385 1 2995 935
Fax: +385 1 2995 948
RADNO VRIJEME:
PONEDJELJAK - PETAK od 8 do 16 sati

UNAPRJEĐENJE PROIZVODNOG PROCESA TVRTKE EKOWATT D.O.O

03 May UNAPRJEĐENJE PROIZVODNOG PROCESA TVRTKE EKOWATT D.O.O

Na dan 15.09.2017. godine tvrtka EKOWATT d.o.o. u suradnji sa tvrtkom Horus Business Consultin započela je s provedbom projekta:
“UnaprjeđenjeproizvodnogprocesatvrtkeEkowattd.o.o.„
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Opći cilj projekta:

Poticanje mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim

potporama u svrhu jačanja konkurentnosti

 

Specifični cilj projekta:

Unaprjeđenje proizvodnog procesa tvrtke

 

Osnovni podaci o projektu:

  • Naziv projekta: “ Unaprjeđenje proizvodnog procesa tvrtke Ekowatt d.o.o.
  • Trajanje: 6 mjeseci
  • Vrijednost projekta: 399,00
  • EU sufinanciranje:  274.175,16
  • Korisnik: Ekowatt d.o.o

 

Očekivani rezultati provedbe:

  • Povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini
  • Povećanje prodajnih prihoda
  • Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala
  • Povećanje proizvodnosti rada zaposlenika
  • Povećanje proizvodih kapaciteta

 

SAŽETAK: Ovaj projekt  se provodi  u  skladu  sa  Strategijom  razvoja  poduzetništva  u  Republici  Hrvatskoj  2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 „Poslovna   konkurentnost“,   investicijskim   prioritetom   3d,   specifičnim   ciljem   3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“

Tvrtka Ekowatt d.o.o. modernizacijom tehnološke baze kupnjom novih strojeva i softvera doprinijeti će proizvodnji kvalitetnijih proizvoda, bržom isporukom istih, kao i zadovoljnijih kupaca i djelatnika tvrtke boljim uvjetima rada, novim zapošljavanjima, što će rezultirati jačanjem tržišne pozicije na domaćem i stranom tržištu.

Kontakt osoba: Dražen Vrban;  +385 1 2929 992; ekowatt@ekowatt.hr za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.